วิธีทำความสะอาด แองเคอร์ปีนหน้าผา

อุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับกีฬาปีนหน้าผาก็คือ การเสียชีวิต มีอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงนั้นคือการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างนักปีนและบีเลย์เยอร์ ที่หน้าผาหลายครั้งเราอาจเคยได้ยินหรือประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่นักปีนที่อยู่บนแองเคอร์ข้างบนมีการสื่อสารที่ผิดพลาดกับเพื่อนที่กำลังบีเลย์อยู่ด้านล่าง ที่อาจจะคาดหวังว่าให้บีเลยเยอร์ปล่อยตัวลงมาแต่บีเลย์เยอร์กับคาดหวังว่านักปีนจะโรยตัวลงมา เลยทำให้หลังจากที่ทำความสะอาดแองเคอร์เสร็จนักปีนปลอดเซฟตี้ตัวเองออกและพอเอนหลังก็ตกลงมาถึงพื้นอย่างรวดเร็ว

เพื่อป้องกันกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนี้เกิดขึ้นที่หน้าผา นักปีนทั้งสองคนต้องมีความเข้าใจในการสื่อสารที่ตรงกันและชัดเจนก่อนเริ่มตั้นปีนหน้าผาทุกครั้ง และเข้าใจตรงกันเช่นกัน เวลาที่ทำความสะอาดอยู่บนแองเคอร์ ขอให้จำไว้เสมอว่า ” Never Take Your Partner Off Belay “

AMGA ได้แนะนำและส่งเสริมให้นักปีน Sport Climbing ใช้เทคนิคโดยให้ บีเลย์เยอร์ปล่อยตัวลงมาแทนการโรยตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น เวลาทำความสะอาดแองเคอร์เสร็จ

เทคนิคนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่นักปีนส่วนใหญ่ใช้กัน

7 ขั้นตอน วิธีทำความสะอาดแองเคอร์ปีนหน้าผา

1.) เตรียมอุปกรณ์เซฟตี้สลิง PAS กับ ล็อคกิ้งคาราบินเนอร์

2.) เอา PAS สอดเข้าไปที่ Tie in loop ตรงที่เข็มขัดปีนหน้าผา และทำ Girth hitch ที่นั้น

3.) พออยู่ที่แองเคอร์ นักปีนเอา PAS ติดไว้ที่ Bolt (1) แล้วเอาควิกดรอเกี่ยวไว้ที่ Loop ของ PAS และนำไปเกี่ยวที่ Bolt (2) เพื่อจะได้มีเซฟตี้ 2 จุดในระบบ

4.) บอกคำสั่งให้บีเลย์เยอร์ ” Slack! “หลังจากนั้นให้นักปีน ทำ Bight ที่เชือกเพื่อนำสอดเข้าไปที่ Rappel Rings

5.) นำเชือกสอดเข้าไป Rappel Rings ทั้งสอง

6.) ให้มัดเงื่อน Double Figure 8 หรือ Double Overhand โดยใช้ล็อคกิ้งคาราบินเนอร์เกี่ยวไว้ที่ Belay Loop หลังจากนั้นให้ถอดเงื่อน Figure Eight Follow Through แล้วดึงเชือกออกนั้นผ่าน Rappel Rings

7.) Double Check ระบบ โดยที่นักปีนสามารถตรวจเช็คว่าเชือกอยู่ในห่วงหรือไม่ ล็อคกิ้งคาราบินเนอร์ปิด พอทำเสร็จแล้วจึงบอกคำสั่งให้บีเลยเยอร์ ” Take! “ เพื่อทำการ Test เชือกอีกครั้ง และให้แน่ใจว่าน้ำหนักของเราอยู่บนเชือก พอทุกอย่างดูดีทั้งหมดแล้ว จึงค่อยถอด PAS ออก เพื่อให้บีเลยเยอร์ปล่อยตัวลงมายังพื้นอย่างปลอดภัย

ปีนหน้าผานั้นมีความเสี่ยงขอแนะนำให้นักปีนฝึกทักษะในสถานที่ๆมีความเสี่ยงน้อย หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านปีนหน้าผาที่ใกล้คุณ
Climb On & Climb Safe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close