เดอะ Quad แองเคอร์

การทำแองเคอร์ปีนหน้าผาเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่นักปีนต้องมีความชำนาญ ซึ่งแต่ละแองเคอร์นั้น จำเป็นต้องจัดการแตกต่างกันไปเพื่อให้มี EARNEST และสำหรับ Quad แองเคอร์นี้ มีจุดเด่นหลายอย่างที่เหมาะกับหลายสถานการณ์สำหรับปีนหน้าผา

Quad เป็นแองเคอร์ประเภท self – equalizing สามารถมัดได้อย่างง่ายได้ มีข้อดีหลายอย่างหากเปรียบเทียบกับแองเคอร์ประเภท pre-equalizing โดยใช้ cordelette หรือ sling dyneema เวลามัดซึ่งจะได้ออกมาเป็นสี่เส้นและส่วนใหญ่จะใช้กับ bolt แองเคอร์ที่มีจุดยึดสองจุด

Quad แองเคอร์ส่วนใหญ่ใช้ได้กับทุกๆเส้นทางปีน และอีกข้อได้เปรียบนั้นก็คือ การที่ master point ที่เป็นรูปตัว V นั้นทำให้สามารถแยก master point ของนักปีนและบีเลย์เยอร์ออกจากกันเพื่อป้องกันการอัดแน่นของคาราบินเนอร์ที่ mater point เวลาทำงาน และหากคุณปีนในเส้นทางที่มี bolt แองเคอร์สองจุด คุณยังสามารถเก็บไว้ใช้ต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะปีนเสร็จ

ทำ Quad ตาม 5 ขั้นตอนง่ายๆนี้

1.) หลังจากมัดปลายเชือกเข้าด้วยกันแล้วด้วยเงื่อน overhand สองอันหรือ double fisherman ให้พับ cordelette ครึ่งเพื่อให้ได้เป็นสี่เส้น พยายามให้จุดที่เชือกต่อกันอยู่ใกล้ปลายด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเวลามัดแองเคอร์จะทำได้สะดวกกว่า

2.) มัดเงื่อน overhand อันแรกที่ cordelette เพื่อทำ master point และเป็นการลดระยะความยาวในการเกิดแรงกระชากเช่นกัน หากว่าขาใดขาหนึ่งของแองเคอร์นั้นหลุดหรือขาด

3.) มันเงื่อน overhand อันที่สองที่ขาอีกด้านหนึ่งของ cordelette

4.) เอา Quad เกี่ยวไว้ที่แองเคอร์ และหากคุณต้องการปรับระดับยาว-สั้นที่ master point ทำได้ด้วยกันเลื่อนเงื่อน overhand ขึ้น/ลง หากต้องการ ตอนนี้เราก็แยก master point ได้สองอันตามรูป

5.) นักปีนสามารถเกี่ยวตัวเองกับเงื่อน clove hitch ไว้ที่ master point ด้านนึง ส่วนอีกด้านก็เกี่ยว belay device เพื่อบีเลย์นักปีนคนที่สองขึ้นมา

ข้อแนะนำ ทุกๆแองเคอร์ก็มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละอันไป ก็เช่นเดียวกันกับแองเคอร์ประเภทนี้ที่อาจจะไม่เหมาะกับจุดบีเลย์บางเส้นทางได้ การเลือกใช้งานก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณปีนเส้นทางในแนวทะแยงหรือแนวขวาง การเลือกใช้ Quad แองเคอร์อาจจะเหมาะสมในตอนนั้นเนื่องจาก master point สามารถขยับตามแนวที่นักปีนนั้นปีนตามเข้ามาได้ ทำให้น้ำหนักที่จุดยึดตอนมีน้ำหนักโหลดที่เชือกกระจายเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละจุดอย่างนี้ เป็นต้น

Kudos Author

50.00฿

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close