5 วิธีที่ควรทำสำหรับการโรยตัวให้ปลอดภัย

นักปีนหน้าผาทุกคนทราบดีว่า การโรยตัวกลับลงมาที่พื้นหลังจากการปีนนั้นคือส่วนหนึ่งของปีนหน้าผา Multi- Pitch บางครั้ง Single Pitch นี้อาจจะเป็นช่วงเวลาอันตรายที่สุดของขั้นตอนการผจญภัยทั้งหมดที่เราทำในวันนั้น จากการเก็บสถิติของ คลิกที่นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม American Alpine Journey และทุกปีเราจะได้ยินเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการโรยตัว Descend ลงมา ซึ่งเหตุผลของการเกิดอุบัติเหตุนั้นส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ VS ความผิดพลาดจากอุปกรณ์

ความผิดพลาดของมนุษย์คืออะไร Human Error ? Oops! การกระทำที่มนุษย์สามารถทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าระดับที่สามารถยอมรับได้ของระบบ และลักษณะความผิดพลาดที่เกิดจากคนนั้นก็มีอยู่ 2 ลักษณะคือ

  • ความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำหรือไม่ทำ เช่น การลืมอุปกรณ์, ขาดประสบการณ์ เป็นต้น
  • ความผิดพลาดแบบตั้งใจให้เกิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำหรือไม่ทำ โดยที่มีความเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูก เช่น การโรยตัวแบบ Simul – Rappelling และคิดว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้ถึงพื้นเร็วขึ้นเป็นต้น

1.) อย่าโรยตัวใน Single Pitch Terrain AMGA และ AAC ได้ให้คำแนะนำวิธีที่ปลอดภัยสำหรับนักปีนหน้าผาทั่วไปเวลาที่ต้องทำความสะอาดแองเคอร์ปีนหน้าสำหรับนักปีนคนสุดท้ายนั้นคือการให้ Belayer ปล่อยตัวนักปีนหน้าผาลงมาแทนการโรยตัวเองเพราะเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการโรยตัว ” Never take your partner off belay “

No alt text provided for this image

2.) ใช้ Extended Rappel ความได้เปรียบของการใช้เทคนิคนี้สำหรับการโรยตัวมีหลายอย่างคือ การที่เวลาโรยตัวนั้นนักปีนสามารถควบคุมเชือกได้ดีกว่าเพราะตอนนี้ Belay device ที่ถูกต่อออกไปกับ Sling นั้นอยู่ห่างจากเข็มขัดปีนหน้าผา นั้นทำให้เราสามารถติดตั้งระบบโรยตัวแบบ Pre – Rig โดยที่นักปีนทั้งหมดสามารถอยู่ในระบบเชือกก่อนคนแรกจะลงไป อีกทั้งเป็นอีกเทคนิคที่สามารถให้นักปีนหน้าผาสามารถทำการตรวจสอบระบบของกันและกันก่อนการลงโรยตัวลง

No alt text provided for this image

3. เอาเชือกใส่ให้ถูกต้อง หากต้องโรยตัวกับเชือกสองเส้นนั้น ให้เอาเชือกสอดใส่ห่วง O ring และมัดปลายเชือกสองเส้นเข้าด้วยกันให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้เอาเชือกทั้งสองสอดเข้าไปที่ belay device และทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกทั้งสองอยู่ข้างในเรียบร้อยก่อนการโรยตัว

No alt text provided for this image

4. ใช้ Back up! การใส่เงื่อน Friction hitch ในระบบการโรยตัวนั้นสามารถป้องอุบัติเหตุที่เกิดจากการโรยตัวได้ หากว่านักปีนสูญเสียการควบคุมขณะที่โรยตัวที่อาจเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่น หิน อุปกรณ์ ตกใส่ หรือผึ้งต่อย เป็นต้น

No alt text provided for this image

5. มัดเงื่อนที่ปลายเชือกเสมอ ปลายเชือกที่ฟรีอยู่ด้านล่างจำเป็นต้องมัดเงื่อนไว้เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการโรยตัวผ่านปลายเชือก และนั้นเป็นสิ่งที่นักปีนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำเพราะเข้าใจว่าหากทำเช่นนั้นอาจทำให้ปลายเชือกติดร่องหิน กิ่งไม้ หรือโยนใส่นักปีนข้างล่างนั้น อีกวิธีที่ทำได้ก็คือการมัดเงื่อน Overhandที่ปลายเชือกแล้วเอาเกี่ยวไว้ที่ Gear loop Harness ของตัวเองหรือโรยตัวกับเชือก Saddle bag

No alt text provided for this image

อักษรย่อ Acronym ที่คุณ Cyrill Shokoples ได้สร้างขึ้นมาอาจจะช่วยให้นักปีนทุกฝึกได้ง่ายๆก่อนการโรยตัวทุกครั้ง ก็คือ กฎการ B.R.A.K.E

B ย่อมาจาก Buckles นักปีนทุกคนต้องตรวจสอบว่า Buckles ทั้งหมดที่เข็มขัดปีนหน้าผาถูกมัดให้แน่นและปลอดภัย

R ย่อมาจาก Rappel Device/Ropes นักปีนทุกคนต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพการใช้งาน และเกี่ยวติดเข้าไปการเชือกและเข็มขัดปีนหน้าผาอย่างถูกต้องและประตูปิด

A ย่อมาจาก Anchor ตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่แข็งแรงเช่น หากเป็น bolt ต้องไม่มีสนิม หากใช้ต้นไม้ในการทำแองเคอร์ ต้นไม้นั้นควรแข็งแรงและยังมีชีวิต และเพื่อให้แน่ใจทุกครั้งก่อนการโรยตัวควรทำการ Doulble ระบบให้มากที่สุด

K ย่อมาจาก Knots ตรวจเงื่อนทุกอย่างที่ใช้ในการโรยตัว เช่นเงื่อน Flatoverhand ที่ต่อเชือก 2 เส้นเข้าด้วยกันว่ามัดถูกต้อง และแน่นหรือไม่ ความยาวของเชือกที่มัดต้องอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เป็นต้น

E ย่อมาจาก Ends ตรวจสอบว่าปลายเชือกนั้นยาวเท่ากันและมัดเงื่อน Stop Knot ที่ปลายเชือกทั้งสองและยาวพอสำหรับ Pitch ข้างล่างหรือไม่ก่อนการโรยตัว

Kudos Author

50.00฿

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close