7 ข้อปฎิบัติของนักปีนหน้าผา ( 7 habits for Rock Climbers )

Climb Logik2LNT

 1. วางแผนก่อนออกไปปีนเช่น เตรียมอุปกรณ์ปีนหน้าผาให้เหมาะระดับความสามารถ, เส้นทางหรือสถานที่ปีน รวมถึงคำนึงถึงที่จอดรถของหน้าผานั้นๆด้วยว่ามีเพียงพอไหมและกรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 1. การจัดการกับฉี่และอุจจาระที่หน้าผา วิธีฝึกปฎิบัติที่ถูกต้องคือ ต้องเดินออกห่างหน้าผาอย่างน้อย 200 เมตร และเวลาที่ทำธุรส่วนตัวคุณควรที่จะขุดกหลุมลึกอย่างน้อย 25-30 ซม และกลบให้เรียบร้อยก่อนเดินออก ตรวจเช็คให้ดีว่าคุณไม่ทิ้งกระดาษทิชชูไว้ตรงนั้น

 

 1. แค้มปปิ้งและการจุดไฟเราไม่แนะนำ ในที่ไม่ได้รับการอนุญาต

 

 1. ระวังเรื่องการเดินผ่านที่ดินหรือไร่นาของชาวบ้าน

 

 1. ตรวจสอบและเก็บขยะของคุณก่อนเดินออกจากหน้าผา เพราะว่าคุณแบบอย่างของนักปีนหน้าผาที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

 1. ศึกษาและสอบข้อมูลเกี่ยวกับฤดู สัตว์ และแมลง คุณควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับหน้าผาที่คุณไปปีน เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีของคุณเอง

 

 1. คำนึงถึงนักปีนหน้าผาคนอื่นที่ปีนที่นั้นด้วย เพราะเพลงที่คุณเปิด การพูดเสียงดัง หรือบุหรี่ที่คุณสูบ มันเป็นการรบกวนความสนุกและประสบการณ์ที่ดีวันนั้นของเขา ดังนั้นจงมีน้ำใจให้กันและกัน

 

____________________________________________________________________________________________

 

 1. Plan before you go. Prepare the right gear for the right terrain you are going to climb and park your care nicely at the crag.
 2. Dispose of Waste properly. Practice good habit that you must walk away from the cliff at least 200 meter, and make a cat hole 25-30 CM deep. And don’t forget to bring tissue paper.
 3.  Camping and fire are not allowed without permitted.
 4. Be careful about walking or damaging farmer’s land.
 5. Practice what you bring in and don’t forget to bring out.
 6. Check information about bee, wasps especially during rainy season. And let other people know about your plan,
 7.  Your loud voice and music maybe interrupt other climber experience. Remember you’re not the only one there.

” CLIMB AT YOUR OWN RISK “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close